X

Final Report

Les mer

The NORCOWE final report is now updated with an appendix containing publication lists, lists of PhD students, staff etc.

read more >>

Disputas

Les mer

Modellering av vind i Nordsjøen. Torge Lorenz disputerer for ph.d.-graden ved UiB 5. mai 2017.

read more >>

PhDs

Les mer

Applying their expertise to new fields.

read more >>

Nye konsepter

Les mer

Nye konsepter skal drastisk redusere kostnadene per kilowattime.

read more >>

Industriarven fra NORCOWE

Industriarven fra NORCOWE

Åtte år med forskning og utvikling på havvind har skapt et kunnskapsnav på Sør-Vestlandet innenfor ressurskartlegging, vedlikeholdsstrategier, målekampanjer og laboratorier til nytte for vindparkeiere, partnerbedrifter og oppstartselskaper.

read more >>

 

News

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>

16. 12. 2016

New laser tracker and cameras in place at the Motion Lab...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events