X

 

Prøveforelesning UiB 26. august 2016

Mag.rer.nat Valerie-Marie Kumer vil holde følgende prøveforelesning for

ph.d.-graden:

 

Oppgitt emne: "Offshore Wind Energy - Potential, Challenges and Limitations"

 

Komité:

 

Leder: Førsteamanuensis Jan Asle Olseth (Geofysisk institutt)

 

Medlem: Professor Peter M. Haugan. (Geofysisk institutt)

 

Medlem: Professor Nils Gunnar Kvamstø (Geofysisk institutt)

 

 

Prøveforelesningen vil holdes i Auditorium 105, Jahnebakken 3, (GFIs auditorium i Østfløyen), fredag 26. august 2016 kl. 14.15.

 

Adgang for interesserte tilhørere.

 

Velkommen!

 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>