X

News

28. 11. 2016

Hywind Scotland - samlede presentasjoner tilgjengelige...

read more >>

04. 11. 2016

Satsing på grønn energi førte til fast jobb....

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

18. januar 2017

EERA DeepWind'2017...

read more >>

15. februar 2017

Klimafrokost...

read more >>

7. mars 2017

NORCOWE workshop on OBLEX-F1 data...

read more >>